Tarifa Estacionament Resident 2020
23/12/2019

A partir d’avui dilluns 23 de desembre ja està disponible al web de l’AREA la consulta que permet a les persones residents a les zones d’estacionament regulat de Barcelona (AREA) amb targeta acreditativa de la seva condició conèixer si se’ls aplica la subvenció per al pròxim any 2020. La consulta es pot realizar a través de la secció de Tràmits del web de l'AREA.


Bonificació de la Tarifa Resident
La tarifa per residents de l’AREA durant l’any 2020 continuarà sent de 0,2 euros/dia amb un màxim d’1 euro/setmana. Tanmateix, aquelles persones residents que no hagin estat sancionades durant els 12 mesos anteriors, es beneficiaran d’una bonificació per no denúncies corresponent a 0,2 euros/dia i per vehicle. Per l'any 2020 el percentatge de residents amb bonificació és del 70%. També s'ha de recordar que, tot i la bonificació del pagament, els residents bonificats hauran de seguir obtenint el seu tiquet d'estacionament, ja sigui digital o físic.


App ONaparcar residents: obtenció de tiquets a mida de cada persona
A partir del 31 de desembre de 2019 a les 20 h, les persones residents de l’AREA usuàries de l’app ONaparcar residents poden començar a obtenir els seus tiquets d’estacionament pel 2020. La durada permesa dels tiquets d’estacionament emesos per l’app és totalment a mida de cada persona, ja que es pot obtenir tiquets per dies, per setmanes, per mesos, per trimestres o, com a màxim, fins al darrer dia laborable de 2020.

Utilitzant l’app mòbil gratuïta ONaparcar residents, no cal col·locar el tiquet d’estacionament al parabrisa del vehicle donat que, en ser un comprovant digital, aquest pot ser comprovat telemàticament i de forma completament segura pel dispositiu de vigilància al carrer.


Parquímetres: obtenció de tiquets des d’un dia fins a 20 dies laborables
A partir del 31 de desembre de 2019 a les 20 h, les persones residents de l’AREA usuàries de parquímetres poden començar a obtenir els seus tiquets d’estacionament pel 2020. Als parquímetres es poden obtenir tiquets per dies, per setmanes o per a un mes com a màxim (20 dies laborables).

En aquest cas, s'ha de recordar que amb els nous parquímetres ja no és necessari col·locar el tiquet acreditatiu del pagament de la taxa a la part interna del parabrisa del vehicle ni introduir la tarjeta de Resident al obtenir un tiquet. Els nous parquímetres reconeixen la matrícula del vehicle com associada a un Resident i emeten comprovants digitals que poden ser comprovats telemàticament i de forma totalment segura pel dispositiu de vigilància al carrer.

Tanmateix, si es fa ús de l'antic model de parquímetre, sí és obligatori i indispensable introduir la targeta de Resident per obtenir un tiquet i col·locar el tiquet acreditatiu del pagament de la taxa a la part  interna del parabrisa del vehicle, ben visible des de l’exterior i assegurant-se que totes les dades del tiquet són clarament visibles per poder comprovar la seva validesa pel dispositiu de vigilància al carrer.


Episodis de Contaminació
En cas que s’activi un episodi de contaminació, la tarifa de resident no s’incrementarà.
Cal recordar que, en el cas que una persona resident estacioni el seu vehicle en una zona d’estacionament regulat diferent de la seva durant un episodi de contaminació, a la tarifa base de l’area Blava o area Verda per a no residents corresponent, s’incrementarà la quantitat de 2 euros/hora en tots els casos, excepte en els de vehicles classificats com Zero Emissions en què, excepcionalment, serà de 0,0 euros/hora.


Per a més informació: