Història

historia

Evolució

Al 1984, l’Ajuntament de Barcelona va encarregar a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM), que llavors es deia SMASSA, el desenvolupament i la implantació del concepte de l’estacionament regulat a la calçada, AREA. El principal objectiu era augmentar la rotació dels vehicles estacionats en el centre de la ciutat.
Les primeres 231 places regulades apareixen el 1983 en forma de places de zona blava entre el Passeig de Gràcia i la plaça de la Vil·la de Madrid amb l’objectiu de promoure la rotació de vehicles en zones concretes en què l’oferta d’aparcament no era suficient per satisfer la demanda. El 1984 es va ampliar a 648 places amb 34 parquímetres.

Una tarifa i un temps d’estacionament màxim al carrer dissuadien les estades llargues i donaven molta més utilitat a cada plaça. Una vigilància s’encarregava de contenir l’aparcament en voreres o altres espais destinats a altres usos.

Des de llavors i fins maig de 2005, Barcelona havia arribat a les set mil places de zona blava, sempre regulades a partir de peticions dels usuaris o comerciants de l’entorn i després d’avaluar tècnicament la seva idoneïtat.

Durant aquests anys, hem posat en marxa altres experiències de regulació positives, sempre amb l’objectiu de fomentar un ús racional de l’espai. Destaquen les places de zona bus per millorar les operacions dels autocars turístics (1997), les zones de càrrega i descàrrega (2001), la regulació de les places verdes (2005) o la implementació gradual i la regulació de les places per a motos, que avui ja son més de cinquanta mil.

La preocupació davant la tendència creixent a la congestió de les vies de la ciutat, que pronosticava un escenari proper al col·lapse per a l’any 2010, va fer que l’Ajuntament es plantegés de forma seriosa la introducció d’alguna mesura per canviar aquesta situació.

Els treballs tècnics realitzats entre els anys 2000 i 2004 van dur a proposar un nou sistema que assegurés la reducció del número de viatges amb vehicle privat realitzats pel centre de la ciutat. Aquest sistema, a diferència de les ciutats com Londres, no es basava en un peatge urbà, sinó senzillament en l’aplicació d’un cost a tota operació d’aparcament en el centre.

Així va néixer AREA, un sistema que competeix perfectament amb altres mesures pal·liatives de la congestió instaurades en altres ciutats d’arreu. Després de la seva posada en marxa, s’han fet vàries ampliacions i actualment AREA consta de 28 zones amb més de cinquanta mil places operatives.

historia

Telèfon d'informació

place Punt d'Atenció Ciutadana BSM

- Calàbria, 66. 08015 Barcelona

Tràmits on-line

Accedeix al plànol