Informació

header

AREA de Barcelona

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), a través de la Unitat
Operativa d’AREA, gestiona i controla el funcionament de
l’estacionament a la via pública.