Delimitació de zones

Actualment AREA es divideix en 35 zones de residents.
En algunes zones d'AREA també podem trobar el que s’anomena “solapament” entre dues i/o tres zones de residents, on es permet estacionar en alguns carrers corresponents a la zona contigua.

 

Zona 1
Zona 1

Zona 24

Zona 24

Zona 33
Zona 33