Condicions d'ús del parquímetre físic ubicat al carrer

 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (d’ara endavant, “BSM”) amb CIF A-08765919,  és el proveïdor de la gestió de les operacions realitzades en els parquímetres físics ubicats als carrers de la ciutat de Barcelona.

Seguidament, es descriuen les condicions que regulen el Servei i que s’estructuren en els següents punts:

  1. Ús dels parquímetres (Activació del servei)
  2. Condicions d’estacionament
  3. Actualització i modificació de les condicions d’ús
  4. Preus i Tarifes

1. Ús dels parquímetres (Activació del servei)

Activem la pantalla del parquímetre físic ubicat al carrer prement el botó ‘Inici’.

Seleccionem el tipus d’estacionament regulat area Blava, area Verda, area Resident, area DUM o Gremis a dur a terme.

Després, introduïm la matrícula del vehicle i esperem la validació correcta de la matrícula introduïda.

Un cop validada, escollim efectuar el pagament amb monedes o targeta i seleccionem els minuts que necessitem estacionar.

Introduïm les monedes o aproximem la targeta bancària al lector wireless i finalitzem l’operació.

2. Condicions d’estacionament

Qualsevol error comès per la persona usuària pel que fa a les condicions d’ús del parquímetre físic ubicat al carrer, podrà donar lloc a les sancions establertes en  la legislació vigent. La persona usuària abans de finalitzar l’operació ha de verificar que la tarifa seleccionada i la matrícula introduïda són correctes.

La persona usuària és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada la persona usuària veurà un avís a la pantalla del parquímetre físic ubicat al carrer.

3. Actualització i modificació de les condicions d’ús

BSM es reserva la possibilitat de revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. La persona usuària està subjecta a les polítiques i condicions vigents en el moment que utilitzi el servei, llevat que per llei o decisió de l’organisme competent s’indiqui el contrari.

4. Preus i Tarifes

La persona usuària satisfarà el preu de l’estacionament segons les tarifes vigents regulades en les ordenances de l’Ajuntament de Barcelona corresponents per a cada zona d’estacionament regulat, en funció del temps d’ús efectiu de la plaça d’estacionament regulat.