moto

Objectiu

Proporcionar estacionament amb caràcter gratuït allà on estiguin regulades amb senyalització blanca horitzontal. Són llocs específics per estacionar motos i no si poden estacionar altres tipus de vehicles. Regular aquest tipus d’estacionament és clau per motius d’ordre, neteja i seguretat tant dels vehicles que circulen, vianants i dels mateixos motoristes que estacionen de forma agrupada els seus vehicles. Cal tenir en compte que Barcelona és una ciutat líder a nivell mundial en número de motos, i per tant ha estat i és essencial proporcionar-los un lloc on estacionar el seu vehicle garantint la convivència amb altres vehicles i amb els mateixos vianants.

En aquestes zones hi poden estacionar motos i ciclomotors de tres o menys rodes sense excedir l'espai delimitat de la plaça senyalitzada. Aquests vehicles també poden estacionar als espais pintats amb aquesta finalitat, encara que no hi hagi senyalització vertical.

Número de Places

Actualment hi ha més de quaranta-quatre mil places regulades per a motos lliures de pagament.

Horaris

Els horaris de funcionament de les zones de Motos són de dilluns a diumenge i festius, de 00.00 a 24.00.

motos

IMPORTANT: Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament. Hi ha carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.