moto

Objectiu

Les places regulades com area Motos tenen com finalitat proporcionar estacionament a les motocicletes i ciclomotors amb caràcter gratuït allà on estiguin regulades amb senyalització blanca horitzontal. Són llocs específics per estacionar motocicletes i ciclomotors i no es pot estacionar altres tipus de vehicles. Regular aquest tipus d’estacionament és clau per motius d’ordre, neteja i seguretat tant dels vehicles que circulen, vianants i dels mateixos motoristes que estacionen de forma agrupada els seus vehicles. Cal tenir en compte que Barcelona és una ciutat líder a nivell mundial en número de motos, i per tant ha estat i és essencial proporcionar-los un lloc on estacionar el seu vehicle garantint la convivència amb altres vehicles i amb els mateixos vianants.

En aquestes zones hi poden estacionar motocicletes i ciclomotors de tres o menys rodes sense excedir l'espai delimitat de la plaça senyalitzada. Aquests vehicles també poden estacionar als espais pintats amb aquesta finalitat, encara que no hi hagi senyalització vertical.

Número de Places

Actualment hi ha unes vuitanta-tres mil places d'estacionament senyalitzades a la via pública de Barcelona per a motocicletes i ciclomotors lliures de pagament.

Tarifes

Actualment estacionar a les places d'estacionament per a motocicletes i ciclomotors senyalitzades a la via pública de Barcelona és gratuït i no cal fer reserva prèvia.

Fulletó Informatiu

Per descarregar el fulletó informatiu de com estacionar les motocicletes i ciclomotors a la via pública de Barcelona clica aquí.

Horaris

L'horari de funcionament de l'area Motos és de dilluns a diumenge i festius, de 00.00 h a 24.00 h.

 

motos

IMPORTANT: Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament. Hi ha carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.