Ampliació de drets d’estacionament regulat de resident a la Zona 13 (Les Corts)
26/11/2018

A partir del pròxim mes de desembre els veïns residents a la zona compresa entre els carrers del Cardenal Reig, c. de Collblanc, av. de Xile, av. del Doctor Marañón i c. d’Arístides Maillol, districte de Les Corts, podran estacionar el seu vehicle amb tarifa de resident en les places Verdes ja existents de la Zona 13. Tanmateix, aquesta zona continuarà sent zona no regulada i, per tant, no s’instal·laran parquímetres ni es senyalitzarà cap plaça.

Aquesta acció d’ampliació de la base de residents adscrits a la Zona 13 és una resposta als suggeriments que els veïns han fet arribar pels diferents canals i a la petició traslladada pel propi Districte de Les Corts.

Les places regulades de la Zona 13 son places Verdes (estacionament mixt resident i forà) i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles d’aquells que no estan adscrits com a residents a la Zona 13 només podran estacionar un màxim de 2 hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

Informació al residents

Tots els residents d’aquesta zona que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 13. Així, durant els dies vinents, els veïns de la zona compresa entre els carrers del Cardenal Reig, c. de Collblanc, av. de Xile, av. del Doctor Marañón i c. d’Arístides Maillol rebran als seus domicilis una carta amb la targeta d’AREA que els acreditarà per gaudir dels drets d’aparcament com a resident a la Zona 13, informació relativa a la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle.

D’altre banda per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil apparkB. Aquesta aplicació permet pagar la rotació a les places Blaves i Verdes de forma digital i obtenir un tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar el tiquet al vehicle.

Calendari d'implantació

El calendari d'implantació previst és el següent:

  • 01/12/ - 15/12: Enviament postal de les targetes d'AREA als veïns.
  • 15/12: Un cop rebuda la tarjeta d'AREA ja es pot utilizar per estacionar com a resident dins dels límits de la Zona 13.

Per a més informació: