Ampliació de l’estacionament regulat al Districte de Les Corts
25/06/2020

A partir del 25 de juny s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de l’ampliació de l’estacionament regulat del Districte de Les Corts. Aquestes actuacions tindran lloc a la zona de residents d’AREA denominada Zona ZU i conformen una resposta als suggeriments que els veïns han fet arribar pels diferents canals i a la petició traslladada pel propi Districte de Les Corts. 

 

Ampliació de la Zona ZU

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada als carrers compresos dins dels límits formats per l’avinguda de l’Exèrcit, carrer de Jordi Girona (entre avda. de l’Exèrcit i c. de Joan Obiols), carrer de Joan Obiols, carrer de Trias i Giró i carrer de l’Alhambra per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i passaran a formar part de la Zona ZU.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 43 noves places Verdes (estacionament mixt resident i forà) i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona ZU només podran estacionar un màxim de 2 hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

A part, també es crearan 29 noves places d'area Blava, 26 noves places d'area Motos i 12 noves places d'area DUM.

 

Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona ZU. Així, a finals de juny, els veïns dels carrers que s’incorporen al sistema d’estacionament regulat rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

 

Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de manera segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. 

 

Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:

  • 16/06 – 24/06: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en què no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 25/06 – 06/07: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de places a la calçada), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 29/06 – 03/07: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de l’ampliació de la  Zona ZU.
  • 13/07: Activació de les noves places a la zona ampliada de la Zona ZU.

 

Per a més informació: