Ampliació Zona 14
01/02/2019

A partir del dilluns 4 de febrer s’inicien els treballs de senyalització per a la implementació de la ampliació de la Zona 14 al districte de Sarrià – Sant Gervasi. Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada als carrers compresos dins dels límits formats pel passeig de la Bonanova, Via Augusta, c. de Terré, c. de Benedetti, c. de la Marquesa de Villalonga, c. de Planella (fins cantonada amb c. de Sant Joan de la Salle) i plaça de la Bonanova, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i passaran a formar part de la Zona 14.

Aquesta acció d’ampliació de la Zona 14 és una resposta als suggeriments que els veïns han fet arribar pels diferents canals i a la petició traslladada pel propi Districte de Sarrià – Sant Gervasi.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són places Verdes (estacionament mixt resident i forà) i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 14 només podran estacionar un màxim de 2 hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

Informació als residents
Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 14. Així, durant els dies vinents, els veïns de les zones ampliades rebran als seus domicilis una carta amb la targeta d’AREA que els acreditarà per gaudir dels drets d’aparcament com a resident a la Zona 14, informació relativa a la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Obtenció dels tiquets
Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle.

Calendari d’implantació
El calendari d’implantació previst és el següent:

  • 04/02 – 13/02: Pre senyalització vertical al carrer indicant les dates en que no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 14/02 – 01/03: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de places Verdes a la calçada), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 18/02 – 22/02: Enviament postal de les targetes d’AREA als veïns inclosos dins de la zona ampliada.
  • 04/03: Activació de la zona ampliada de la Zona 14 d’AREA.

Per a més información: