Ampliació de l’estacionament regulat al Districte d’Horta-Guinardó
06/05/2021

A partir del 06/05/2021, s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de l’ampliació de la zona d’estacionament regulat del Districte d’Horta-Guinardó. Aquestes actuacions tenen l’objectiu d’ampliar la zona de residents d’AREA denominada Zona 29.


Ampliació Zona 29

Amb aquesta actuació, es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits del c. de Coll i Alentorn, c. de Lisboa, c. de les Lletres, c. de Dante, Pg. Mare de Déu del Coll, c. de Lorda, Camí dels Àngels, c. de la Mare de Déu dels Àngels, c. del General Mendoza i Pg. de la Vall d’Hebron, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de l’actual Zona 29.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 846 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 29 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear 510 noves places d’area Motos i 49 noves places d’area DUM.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 29 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, atès que ja estaven donats d’alta amb drets d’estacionament com a residents adscrits a la Zona 29.

En el cas dels nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o al Punt d’Atenció Ciutadana B:SM.


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
• 06/05 – 16/05: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
• 17/05 – 13/06: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
 14/06/2021: Activació de les noves places de la Zona 29.

Per a més informació:

Descàrrega del mapa de la Zona 29
Descàrrega Tarifes Ambientals 2021
Informació sobre Residents d’AREA 
- Informació de l’app ONaparcar residents