Ampliació de l’estacionament regulat al Districte de Sarrià – Sant Gervasi
08/07/2020

A partir del 8 de juliol s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de l’ampliació de l’estacionament regulat del Districte de Sarrià – Sant Gervasi. Aquestes actuacions tindran lloc a la zona de residents d’AREA denominada Zona 15 i conformen una resposta als suggeriments que els veïns han fet arribar pels diferents canals i a la petició traslladada pel propi Districte de Sarrià – Sant Gervasi. 

 

Ampliació de la Zona 15

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre el carrer del Císter, passeig de Sant Gervasi, plaça d’Alfons Comín i la Ronda de Dalt, per un costat; i entre el carrer de la Inmaculada, carrer de Bellesguard, carrer de Sant Joan de la Salle fins Plaça Bonanova, incloent el carrer Ribagorça, carrer d’Alcoi, carrer d’Horaci i carrer dels Planelles, per l’altre, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i passaran a formar part de la Zona 15.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 340 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 15 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

A més, es crearan 27 noves places d'area Blava, 30 noves places d'area Moto i 12 noves places d'area DUM.

 

Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 15. Així, a partir de la segona quinzena de juliol, els veïns dels carrers que s’incorporen al sistema d’estacionament regulat rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

 

Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que és un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap tiquet en paper al vehicle. 

 

Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:

  • 29/06 – 07/07: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en que no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 08/07 – 21/07: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de places a la calçada), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 13/07 – 17/07: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de l'ampliació de la  Zona 15.
  • 03/08: Activació de les noves places a la zona ampliada de la Zona 15.

 

Per a més informació: