Ampliació de l’estacionament regulat al Districte d’Horta-Guinardó
06/04/2021

A partir del 06/04/2021 s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de l’ampliació de la zona d’estacionament regulat del Districte d’Horta-Guinardó. Aquestes actuacions tenen l’objectiu d’ampliar a la zona de residents d’AREA denominada Zona VH.

 

Ampliació Zona VH

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits de la carretera de Sant Cugat, c. del Sinaí, c. de Judea i el passeig de la Vall d’Hebron; els residents compresos entre els límits del c. de Cànoves, c. de Viver, c. de Sagàs, c. de Saldes i c. de Natzaret; els residents compresos entre els límits del c. de la Ceràmica i els passatges Violeta, Blau, Rosa, Groc i Blanc de Montbau; i els residents compresos entre els límits del c. de l’Harmonia, Pl. d’Anna Gironella, l’av. d’Arturo Mundet, el c. de Paulo Freire i el passeig de la Vall d’Hebron, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de l’actual Zona VH.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 301 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona VH només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la Tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear 78 noves places d’area Motos i 3 noves places d’area DUM.

 

Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona VH així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, a partir de la segona quinzena d’abril, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un prospecte informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.

 

Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
06/04 – 13/04: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
 14/04 – 10/05: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
• 19/04 – 26/04: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de l’ampliació de la Zona VH.
•  10/05/2021: Activació de les noves places de la Zona VH.

 

Per a més informació:

Descàrrega del mapa de la Zona VH 
Descàrrega Tarifes Ambientals 2021
Informació sobre Residents d’AREA 
Informació de l’app ONaparcar residents