Ampliació de l’estacionament regulat de la Zona 13 del Districte de Les Corts
11/11/2021

A partir de l’11/11/2021 s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de l’ampliació de la zona d’estacionament regulat de la Zona 13 al barri de la Maternitat i Sant Ramon del Districte de Les Corts. 


Ampliació Zona 13

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits de l’av. Diagonal, av. de Joan XXIII, c. d’Elisabeth Eidenbenz, c. del Cardenal Reig, c. de Collblanc, av. d’Albert Bastardas i av. de Manuel Azaña per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de l’actual Zona 13.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 195 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 13 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 21 noves places d’area Motos, 69 noves places d’area DUM i 22 noves places d’area Blava.


Informació als residents – Veïns que per primera vegada accediran als drets d’aparcament de resident de la Zona 13

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 13 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, durant la segona quinzena de novembre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

En el cas dels nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.


Informació als residents - Veïns que estaven adscrits a la Zona 13 i que passen a la Zona 14:

• Veïns dels carrers inclosos entre els límits c, de Manuel Girona, av. de Sarrià, av. Diagonal i av. de Pedralbes
• Veïns dels carrers inclosos en el desbordament entre els límits del c. del Marquès de Mulhacén, ptge. del Roserar, c. d’Eduardo Conde i pg. de Manuel Girona (marcat en gris fosc en el mapa de la Zona 14)

En aquest cas, tots els residents d’aquesta zona que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili ja gaudien de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona 13 i, a partir del 13 de desembre de 2021, passaran a estar adscrits a la Zona 14.

Aquests veïns no caldrà que facin cap mena de gestió ni modificació, ja que amb els drets d’estacionament de resident de l’AREA que tenen atorgats actualment, podran continuar obtenint els tiquets d’estacionament amb les mateixes condicions que fins ara. I, en cas de tenir en curs tiquets d’estacionament de resident de la Zona 13, a partir del dia 13 de desembre de 2021, se li traslladaran a la Zona 14 automàticament.

A més, durant la segona quinzena de desembre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre el canvi de la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

 

Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.

 

Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
11/11 – 18/11: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
19/11 – 12/11: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
22/11 – 30/11: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de l’ampliació de la Zona 13 i aquells que canvien de la Zona 13 a la Zona 14.
13/12/2021: Activació de les noves places de la Zona 13 i del canvi dels residents que passen de la Zona 13 a la Zona 14.

 

Per a més informació:
-    Descàrrega del mapa de la Zona 13 
-    Descàrrega del mapa de la Zona 14
-    Descàrrega Tarifes Ambientals 2021
-    Informació sobre Residents d’AREA 
-    Informació de l’app ONaparcar residents 
-    FAQs Residents