Ampliació de l’estacionament regulat de la Zona 26 del Districte de Nou Barris
27/09/2021

A partir del 27/09/2021 s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de l’ampliació de la zona d’estacionament regulat de la Zona 26, als barris de Vilapiscina i la Torre Llobeta del Districte de Nou Barris. 


Ampliació Zona 26

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits del passeig de Maragall, c. de Petrarca, c. de Cartellà, pl. de Castelao, passeig de Fabra i Puig, c. d’Arnau d’Oms, c. de Ramón Albó i c. de Prat d’en Roquer per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de l’actual Zona 26.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 649 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 26 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 401 noves places d’area Motos, 10 noves places d’area DUM i 11 noves places d’area Blava.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 26 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, durant la segona quinzena d’octubre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
27/09 – 04/10: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
05/10 – 29/10: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
16/10 – 30/10: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de l’ampliació de la Zona 26.
02/11/2021: Activació de les noves places de la Zona 26.

 

Per a més informació:
- Descàrrega del mapa de la Zona 26
- Descàrrega Tarifes Ambientals 2021
- Informació sobre Residents d’AREA 
- Informació de l’app ONaparcar residents