Ampliació de la Zona 14 d’estacionament regulat al Districte de Sarrià – Sant Gervasi
11/05/2022

A partir de l’11 de maig s’inicien els treballs de senyalització per a l’ampliació de la zona d’estacionament regulat de la Zona 14 als carrers del barri de Sarrià del Districte de Sarrià – Sant Gervasi que encara no en formaven part de l’AREA.


Ampliació de la Zona 14

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits que formen el c. de Gaspar Cassadó, c. dels Esports, ptge. Blada, ptge. Llucieta Canyà, c. del Saüc, ctra. de les Aigües, Torrent de Can Caralleu, c. de Can Caralleu, c. de Vidal i Quadres, c. de la Santíssima Trinitat del Mont, c. de Pomaret, Ronda de Dalt, c. del General Vives, c. Major de Sarrià, c. Ramon Miquel i Planas, av. de J.V. Foix, c. d’Eduardo Conde, pg. de Manuel Girona, c. del Marquès de Mulhacén, c. del Doctor Francesc Darder. Av. d’Espasa i el c. de Montevideo, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la Zona 14.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 701 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 14 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 291 noves places d’area Motos i 3 noves places d’area DUM.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 14 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, a partir del 25 de maig de 2022 rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.


Veïns que estaven adscrits a la Zona 24 i que passen a la Zona 14

Respecte als veïns dels carrers inclosos en els límits del c. Marquès de Mulhacén, c. del Doctor Francesc Darder, c. de Domínguez i Miralles, av. de J.V. Foix, c. d’Eduardo Conde i del ptge. del Roserar, que fins ara estaven adscrits a la Zona 24, passaran a estar adscrits a la Zona 14.
En aquest cas, tots els residents d’aquest àmbit que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili ja gaudien de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona 24 i, a partir del 15 de juny de 2022, passaran a estar adscrits a la Zona 14.

Aquests veïns no caldrà que facin cap mena de gestió ni modificació, ja que amb els drets d’estacionament de resident de l’AREA que tenen atorgats actualment, podran continuar obtenint els tiquets d’estacionament amb les mateixes condicions que fins ara. I, en cas de tenir en curs tiquets d’estacionament de resident de la Zona 24, a partir del 15 de juny de 2022, se li traslladaran a la Zona 14 automàticament.

A més, a partir del 25 de maig de 2022 rebran als seus domicilis una carta informativa sobre el canvi de la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
11/05– 18/05: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
19/05 – 15/06: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
25/05 – 08/06: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins d’aquesta ampliació de la Zona 14.
15/06/2022: Activació de les noves places de la Zona 14.

 

Per a més informació:

- Descàrrega del mapa de la Zona 14
- Descàrrega Tarifes Ambientals 2022
- Informació sobre Residents d’AREA 
- Informació de l’app ONaparcar residents 
- FAQs Residents