Ampliació Zona 28
19/02/2021

A partir de l’1 de març s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de l’ampliació de la zona d’estacionament regulat del Districte de Sant Martí. Aquestes actuacions tenen l’objectiu d’ampliar la zona de residents d’AREA denominada Zona 28.


Ampliació Zona 28

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits de la Rambla de Prim, la Gran via de les Corts Catalanes, el c. de Sant Ramon de Penyafort i l’Avinguda d’Eduard Maristany, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de l’actual Zona 28.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 1.511 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 28 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la Tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear 370 noves places d’area Motos i 38 noves places d’area DUM.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 28 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle. Així, a partir de la segona quinzena de març, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:

  • 20/02– 28/02: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 01/03 – 31/03: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 15/03 – 21/03: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de l’ampliació de la Zona 28.
  • 12/04/2021: Activació de les noves places de la Zona 28.

 

Per a més informació:

Descàrrega del mapa de la Zona 28 
Descàrrega Tarifes Ambientals 2021
Informació sobre Residents d’AREA 
Informació de l’app ONaparcar residents