Ampliació de la zona d’estacionament regulat al Districte de Sants-Montjuïc
21/03/2022

A partir del 21 de març s’inicien els treballs de senyalització per a l’ampliació de la zona d’estacionament regulat de la Zona 21 al barri de la Marina del Prat Vermell del Districte de Sants-Montjuïc.


Ampliació Zona 21

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits que formen c. del Foc, Passeig de la Zona Franca, c. del Cisell, c. de la Mare de Déu de Port, Ronda Litoral, c. dels Motors i c. de la Metal·lúrgia, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la Zona 21.

En aquesta ampliació de la Zona 21, es pintaran 341 noves places Verdes. A més, s’afegiran 292 noves places Verdes en l’àmbit regulat de la Zona 21 ja existent. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 21 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 167 noves places d’area Motos i 116 noves places d’area DUM.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 21 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, durant la primera quinzena d’abril rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
21/03– 28/03: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
29/03 – 22/04: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
04/04 – 17/04: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de l’ampliació de la Zona 21.
25/04/2022: Activació de les noves places de la Zona 21.

 

Per a més informació:
-    Descàrrega del mapa de la Zona 21
-    Descàrrega Tarifes Ambientals 2022
-    Informació sobre Residents d’AREA 
-    Informació de l’app ONaparcar residents 
-    FAQs Residents