Noticia senyals area
04/01/2019

AREA, el sistema d’estacionament regulat de Barcelona, ha finalitzat el procés d'implantació de la nova senyalització corresponent als diferents tipus de places d’estacionament regulat de la ciutat amb l’objectiu de fer més entenedora la identificació de les places i fer més accessible al ciutadà la información sobre l'estacionament regulat a la calçada i els seus diferents serveis.

Així, la nova senyalització del servei area Blava s’identifica amb la pintura de color blau de la plaça i un senyal vertical que porta el símbol del servei area Blava, el color d’identificació blau i la indicació escrita ‘Blava per minuts’, a més de la informació de servei corresponent al tram concret d’ubicació del senyal vertical.

La nova senyalització del servei area Verda s’identifica amb la pintura de color verd de la plaça i un senyal vertical que porta el símbol del servei area Verda, el color d’identificació verd i la indicació escrita ‘Residents i per minuts’, a més de la informació de servei corresponent al tram concret d’ubicació del senyal vertical.

La nova senyalització del servei area Resident s’identifica amb la pintura de color blanc de la plaça i la inscripció de la paraula ‘RESIDENTS’ més un senyal vertical que porta el símbol del servei area Resident, el color d’identificació blanc i la indicació  escrita ‘Exclusiva Residents’, a més de la informació de servei corresponent al tram concret d’ubicació del senyal vertical.

En total, durant l'any 2018 s’ha actualitzat la imatge i senyalització de 3.632 places exclusives residents, 1.268 senyals verticals d’area Blava i 4.491 senyals verticals d’area Verda. Amb aquesta actualització es completa el procés d'actualització de la imatge corporativa dels diferents serveis que ofereix AREA: area Resident, area Verda, area Blava, area DUM, area Motos i area Bus.

area Resident, estacionament exclusiu per a residents
Les places regulades com area Resident tenen com finalitat donar tota la preferència a l’estacionament exclusiu dels veïns. Es tracta de places que es troben a zones molt específiques amb un dèficit infraestructural tan elevant que justifica aquesta exclusivitat.

area Verda, estacionament per residents i per minuts
Les places regulades com area Verda tenen com objectiu prioritzar l’estacionament dels vehicles dels residents de la zona en detriment dels vehicles dels no residents. Aquestes zones es troben dins de l’àmbit de la regulació integral, en el què la suma de les necessitats d’aparcament dels residents i no residents supera l’oferta disponible. Per aquest motiu, el temps màxim en que un vehicle de no resident pot estacionar durant el temps de regulació és d’una o dues hores.

area Blava, estacionament per minuts
Les places regulades com area Blava tenen com finalitat fomentar una rotació elevada de vehicles als voltants de les zones de servei amb sector terciari, zones comercials, hospitals o escoles i, així, que el major número de persones es pugui beneficiar del avantatge de poder estacionar el vehicle a la via pública per realitzar les seves gestions.

apparkB, l’app gratuïta per pagar per minuts a places Blaves i Verdes
Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident, es recomana utilitzar l’aplicació mòbil gratuïta apparkB. Aquesta aplicació permet pagar pel temps exacte d’estacionament a les places Blaves i Verdes de forma digital. Així, s’obté un tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar el tiquet al vehicle.

ONaparcar residents, l’app gratuïta per pagar l’estacionament dels residents
Els residents poden gestionar el seu estacionament de manera fàcil, àgil i flexible amb l’app gratuïta ONaparcar residents que permet expedir el tiquet sense necessitat de buscar un parquímetre. A més, tampoc cal retornar al cotxe a deixar un tiquet en paper, ja que al fer-ho de manera telemàtica, els vigilants de l’AREA podran confirmar la validesa de l’estacionament comprovant la matrícula en els seus dispositius digitals. La durada permesa dels tiquets emesos per l’app pot ser des de només un dia o fins al darrer dia laborable de l’any.

Per a més informació:

area Resident
area Verda
area Blava