Tarifes Ambientals AREA 2020
23/05/2020

A partir del dia 25 de maig de 2020 es posen en marxa les tarifes ambientals de l’estacionament regulat a la via pública de Barcelona amb l’objectiu de contribuir a la reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica i a la millora de la qualitat de l’aire de la ciutat.

Tarifes d’area Blava
Les places d’estacionament regulat d’area Blava de Barcelona estan ubicades als voltants de les zones de servei amb sector terciari, zones comercials, hospitals, escoles, etc. amb l’objectiu de que el major número de persones es pugui beneficiar del avantatge de poder estacionar el seu vehicles el més a prop possible del destí de les seves gestions. Però amb el compromís de deixar lliure la plaça per un altre usuari el més aviat possible.

Les noves tarifes d’estacionament regulat a les places d’area Blava de Barcelona s’estableixen de manera variable en funció de l’etiqueta ambiental de la DGT que classifica els vehicles segons el seu potencial contaminant i el tipus de Tarifa aplicable a la plaça d’estacionament en la que es vol estacionar.

A més, l’horari de funcionament de l'area Blava s’amplia incorporant a la regulació la franja horària entre les 14h00 i les 16h00. D’aquesta manera, amb caràcter general l’horari de funcionament de l’area Blava és de 9h00 a 20h00, tot i que cal verificar sempre la informació horària que consti al senyal vertical que regula el tram d’estacionament específic.

 

Tarifes d’area Verda
Les places d’estacionament regulat d’area Verda de Barcelona tenen com objectiu prioritzar l’estacionament dels residents de la zona sobre els dels no residents.

Les noves tarifes d’estacionament regulat a les places d'area Verda de Barcelona s’estableixen de manera variable en funció de l’etiqueta ambiental de la DGT que classifica els vehicles segons el seu potencial contaminant i el tipus de Tarifa aplicable a la plaça d’estacionament en la que es vol estacionar.

L’horari majoritari de funcionament de l’area Verda és de dilluns a divendres o de dilluns a dissabtes, de 8h00 a 20h00, tot i que cal verificar sempre la informació horària que consti al senyal vertical que regula el tram d’estacionament específic.

 

App SMOU: obtenció de comprovants d’estacionament d’area Blava i Verda
Els usuaris de l’area Blava i area Verda tenen a la seva disposició l’app SMOU per obtenir els seus comprovants d’estacionament. Realitzant les operacions d’estacionament a través de l’app es contribueix a la seguretat perquè s’eviten contactes físics amb els parquímetres del carrer, és més còmode perquè es rep un avís de fi d’estacionament i només es paga pel temps exacte d’estacionament.

 

Tarifes d’area Resident
La tarifa per a residents de l’AREA durant l’any 2020 continuarà sent de 0,2 euros/dia amb un màxim d’1 euro/setmana. Tanmateix, aquells residents amb vehicles classificats com Zero Emissions se’ls aplicarà una tarifa diària de 0,00 euros/dia i amb l’obligatorietat d’obtenir el corresponent comprovant d’aparcament.

També s’ha de recordar que l’antiga targeta de Resident ja no és vàlida atès que els drets d’estacionament de resident van associats a la matrícula del vehicle del resident i, tant l’app ONaparcar resident com els nous parquímetres, validen aquets drets d’estacionament associats.

Així mateix, tots aquells residents que tenien atorgada la bonificació de 0,20 €/dia per bona conducció abans del 31 de desembre de 2019 seguiran tenint dret a la mateixa durant 2020.

 

App ONaparcar residents: obtenció de comprovants d’estacionament a mida de cada persona
Les persones residents de l’AREA tenen a la seva disposició l’app ONaparcar residents per obtenir els seus comprovants d’estacionament. La durada permesa dels comprovants d’estacionament emesos per l’app és totalment a mida de cada persona, ja que es pot obtenir comprovants per dies, per setmanes, per mesos, per trimestres o, com a màxim, fins al darrer dia laborable de 2020.

Els comprovants digitals obtinguts mitjançant l’app mòbil gratuïta ONaparcar residents són més segurs i còmodes, i poden ser comprovats telemàticament pel dispositiu de vigilància al carrer.

 

Parquímetres: obtenció de comprovants d’estacionament des d’un dia fins a 20 dies laborables
Les persones residents de l’AREA usuàries de parquímetres poden obtenir els seus comprovants d’estacionament per dies, per setmanes o per a un mes com a màxim (20 dies laborables).

Amb la finalització del desplegament dels nous parquímetres a la ciutat, ja no és necessari col·locar el tiquet acreditatiu del pagament de la taxa a la part interna del parabrisa del vehicle. Els nous parquímetres reconeixen la matrícula del vehicle com associada a un resident i emeten comprovants digitals que poden ser comprovats telemàticament i de forma completament segura pel dispositiu de vigilància al carrer.

Cal recordar que, degut a la crisi sanitària, s’ha reforçat la neteja i desinfecció de la xarxa de parquímetres de la ciutat amb objectiu de contribuir a la lluita contra la expansió de la covid-19 i a la seguretat de la ciutadania i del personal de l’AREA.

Per a més informació: