L'1 d'abril finalitza la moratòria per a furgonetes
18/03/2021

Les furgonetes (N1) no podran circular per la Zona de Baixes Emissions sense distintiu ambiental ni autorització.

El passat 15 de setembre van començar a fer-se efectives les sancions per circular per la ZBE rondes de Barcelona sense distintiu ambiental o autorització. Tanmateix, els vehicles professionals destinats al transport de mercaderies i al transport de passatgers se'ls va atorgar d'un temps de moratòria addicional, amb una ampliació diferent segons la tipologia de vehicle. El proper 1 d'abril, finalitza aquest temps addicional concedit per a les furgonetes (N1) després d'allargar la moratòria uns mesos més per tal d'ajudar-los a adoptar energies menys contaminants.

Alhora, finalitza també la moratòria per als cotxes (M1) o motos (L) d’autònoms amb rendes baixes, que també s'havia ampliat atenent les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi de la covid-19, així com també el llindar econòmic, que va situar-se a 2 vegades l'IPREM.

Recordem que, durant aquest temps s'han posat en marxa un seguit d'ajuts i subvencions per la compra de vehicles de baixes emissions destinats al transport i distribució urbana de mercaderies, recollides al web zbe.barcelona.

Reduir el trànsit i l’espai dedicat als vehicles privats a la ciutat és clau per millorar la qualitat de l’aire. L’excés de contaminació a la ciutat provoca un 7 % de les morts naturals: són unes 1.000 defuncions l’any que podríem evitar si la ciutat no sobrepassés els llindars. També provoca el 33 % dels casos nous d’asma infantil (525 l’any) i l’11 % dels casos nous de càncer de pulmó (110 l’any). 

Adapta el teu negoci a una mobilitat més sostenible. Un transport col·lectiu i de mercaderies més net és essencial per protegir la salut de tothom. 

La contaminació no es veu, però es respira. Reduint la contaminació, protegim la salut.