episodi_contaminacio
01/12/2017

Mentre durin els episodis de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (N02), la tarifa d’AREA Blava i AREA Verda per a no residents augmentarà 2 euros/hora per a tots els vehicles, excepte aquells amb distintiu ambiental de la DGT ‘Zero Emissions’ (etiqueta blava).

Aquesta mesura forma part del protocol d’episodis de contaminació atmosfèrica que va entrar en funcionament el passat 1 de desembre i que, en el cas de Barcelona, afecta a l’espai delimitat per la zona de baixes emissions de l’àmbit de Rondes de Barcelona (ZBE àmbit Rondes de Barcelona) suposant restriccions en aquesta àrea per als vehicles més contaminants. 

Aquest augment, així com les restriccions de circulació als vehicles més contaminants, es podran aplicar de dilluns a divendres, i estaran vigents a partir de les 07.00 hores de l’endemà de la declaració de l’episodi fins al mateix dia que es declari el final de l’episodi.

Per a més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire