repintat
27/04/2018

AREA, les zones d’estacionament regulat de Barcelona, inicia a partir del pròxim 23 d’abril de 2018 una actuació per repintar totes les actuals places d’estacionament exclusives per a residents de Barcelona amb un nou color i disseny exclusiu per a aquest tipus de places.

El nou color de pintura que identificarà la senyalització horitzontal de les places d’estacionament exclusiu per a residents serà el color blanc i, a més, cada plaça portarà inscrita la paraula ‘RESIDENTS’ també en color blanc. Tanmateix, el canvi de color no comportarà cap canvi en els drets d´ús de les places que mantindran els mateixos drets que tenien fins aquests moments.

En resposta als suggeriments que els ciutadans i usuaris de l’AREA han fet arribar pels diferents canals, s’ha desenvolupat aquest nou disseny de les places d’estacionament exclusiu per a residents, que fa més entenedora la identificació d’aquest tipus de plaça, i que evita confusió amb les places verdes, que si permeten l’accés de vehicles forans en horaris de regulació.

També cal recordar que aquesta actuació no sacrificarà cap plaça, mantenint-se el mateix nombre de places exclusives residents que hi havia abans del repintat.

Calendari d'actuacions per zones amb places exclusives per a residents

El calendari d'actuacions previst és el següent:

  • Nucli antic de Gràcia: 30/04 - 09/05
  • Nucli antic de Sarrià: 10/05
  • Camp de l'Arpa del Clot: 11/05 - 17/05
  • Ciutat Vella (Raval, Barri Gòtic, El Born): 17/05 - 04/05
  • Ciutat Vella (La Barceloneta): 25/05 - 06/06

Zones amb places d’estacionament exclusives per a residents

Hi ha zones molt específiques de Barcelona que, degut a les seves característiques tenen un dèficit infraestructural tan elevat que l’exclusivitat de l’estacionament únicament per als seus veïns ajuda a pal·liar aquest dèficit. Es per això que es van crear les places d’estacionament exclusives per a residents. Al ser exclusives, però, no gaudeixen de la possibilitat que hi estacionin altres vehicles, per exemple els que van al comerç local o els parents dels residents quan els visiten. En l’actualitat, hi ha places exclusives residents al districte de Ciutat Vella, al nucli antic de Gràcia, al nucli antic de Sarrià, al Camp de l’Arpa i, més recentment, les incorporades ja amb el nou disseny de la Zona 25 El Carmel.

D’aquestes zones, les places exclusives residents dels barris de La Barceloneta i El Born (districte de Ciutat Vella) tenen horari de regulació exclusiva per a residents 24h; mentre que la resta de places exclusives per a residents tenen horari de regulació de 08.00 a 20.00 hores. Aquesta informació es troba indicada als senyals verticals específics de regulació de cada tram i és important verificar sempre la informació que consta en ells.


 

Per a més informació:

Places exclusives residents: https://www.areaverda.cat/informacio/tipus-de-places/area-verda-exclusiva-residents

ONaparcar residents: https://www.areaverda.cat/residents