Onaparcar
11/04/2018

L’aplicació mòbil exclusiva i gratuïta per a residents ONaparcar residents compleix els seus primers sis mesos d’activitat amb una gran adopció i ús per part dels ciutadans amb drets de resident a l’AREA de Barcelona.

En la actualitat, l’aplicació la fan servir més de 50.000 residents per gestionar els seus tiquets d’estacionament com a resident. Aquest número es correspon al 52% dels residents actius, és a dir, el número de residents registrats a l’AREA de Barcelona que utilitzen de forma activa aquest tipus d’estacionament en superfície.

Augment dels tiquets de llarga durada

La flexibilitat i facilitat en obtenir els tiquets de resident fa que, durant el passat mes de gener, el 56% dels usuaris van obtenir un tiquet per més de 31 dies sent, en la seva gran majoria, fins a final d’any. A més, el 30% dels tiquets es van obtenir per a una validesa d’entre 1 i 7 dies, mentre que el 14% restant van ser tiquets amb una validesa d’entre 8 i 31 dies.

S’ha de recordar que amb aquesta l’aplicació mòbil ONaparcar residents es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat telemàticament i de forma completament segura i en temps real pel dispositiu de vigilància al carrer i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle.

La tarifa d’estacionament com a resident a una zona de l’AREA és de 0,20 euros/dia. Tanmateix, aquells residents que no hagin estat sancionats, se’ls aplica una bonificació per no denúncies corresponent a 0,2 euros/dia i per vehicle. Els residents poden consultar la seva tarifa pel 2018 al web www.areaverda.cat

Per a més informació:

ONaparcar

Usuaris residents Area