zona25
28/03/2018

A partir del pròxim 16 d’abril es regularà l’aparcament a la calçada del carrer Gran Vista per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar. Tots els residents titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la nova Zona 25.

D’altra banda, es reorganitzen les places d’estacionament de residents del carrer Mühlberg i, per tant, deixarà de pertànyer a la Zona 23 i passarà a formar part de la Zona 25.

Les places d’aquesta nova Zona 25 seran d’ús exclusiu pels residents i quedaran identificades amb pintura blanca i amb la paraula RESIDENTS.

Durant els dies vinents, els veïns de la nova Zona 25 rebran una carta amb la informació relativa a l’ús de l’estacionament com a resident i, en el cas dels veïns del carrer Gran Vista, la targeta que els acreditarà com a resident.

Per a més informació: