Nova zona d’estacionament regulat al Districte de Les Corts
03/10/2022

A partir del 3 d'octubre s’inicien els treballs de senyalització per a la creació d’una nova zona d’estacionament regulat al barri de Pedralbes del Districte de Les Corts i que es denominarà Zona 24.


Nova Zona 24

Amb aquesta actuació es regularà parcialment l’aparcament a la calçada entre els límits que formen el c. de Manel Ballbé, c. Torrent de les Roses, camí de Finestrelles, avda. Pearson, c. de la Font del Lleó, camí de la Mare de Déu de Lorda, c. de Castellet, avda. de Pedralbes i avda. Diagonal, per tal que els veïns del barri de Pedralbes tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la nova Zona 24.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 944 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 24 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 267 noves places d’area Motos i 10 noves places d’area DUM.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 24 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, a partir del 17 d’octubre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.

En el cas de residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que constin com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom; o que siguin el conductor principal d’un vehicle del qual disposi en règim de rènting, Leasing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom, han de sol·licitar expressament els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.

 

Veïns que estaven adscrits a la Zona ZU i que passen a la nova Zona 24

Respecte als veïns dels carrers inclosos en els límits de l’av. de l’Exèrcit, c. de Jordi Girona, c. de Joan Obiols i c. de Trias i Giró, que fins ara estaven adscrits a la Zona ZU, amb aquesta regulació passaran a ser part de la nova Zona 24.

En aquest cas, tots els residents d’aquest àmbit que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili ja gaudien de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona ZU i, a partir del 7 de novembre de 2022, passaran a estar adscrits a la Zona 24.

Aquests veïns no caldrà que facin cap mena de gestió ni modificació, ja que amb els drets d’estacionament de resident de l’AREA que tenen atorgats actualment, podran continuar obtenint els tiquets d’estacionament amb les mateixes condicions que fins ara. I, en cas de tenir en curs tiquets d’estacionament de resident de la Zona ZU, a partir del 7 de novembre de 2022, se li traslladaran a la Zona 24 automàticament.

 

Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.

 

Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:

 

  • 03/10– 10/10: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 11/10 – 06/11: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 17/10 – 31/10: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins d’aquesta nova Zona 24.
  • 07/11/2022: Activació de les noves places de la Zona 24.

 

Per a més informació: