Nova zona d’estacionament regulat al Districte d’Horta - Guinardó
24/08/2020

A partir del 24 d’agost s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de la nova zona de l’estacionament regulat del Districte d’Horta - Guinardó. Aquestes actuacions tindran lloc als barris de la Vall d’Hebron i de La Clota per a la creació de la nova zona de residents d’AREA denominada Zona 29.


Nova Zona 29

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits del Passeig de la Vall d’Hebron, av. de l’Estatut de Catalunya, c. de Lisboa i c. de Coll i Alentorn per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la nova Zona 29.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 2.660 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 29 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

A més, també es crearan 40 noves places d’area Blava.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta nova zona que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 29. Així, a partir de la primera quinzena de setembre, els veïns dels carrers que s’incorporen al sistema d’estacionament regulat rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:

  • 24/08 – 02/09: Pre senyalització vertical al carrer indicant les dates en que no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 03/09 – 30/09: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 15/09 – 30/09: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de la nova Zona 29.
  • 26/10: Activació de les noves places de la Zona 29.

 

Per a més informació: