Nova zona d’estacionament regulat al Districte de Sant Martí
28/09/2020

A partir del 28 de setembre s’inicien els treballs de senyalització per la implementació d’una nova zona de l’estacionament regulat del Districte de Sant Martí. Aquestes actuacions tindran lloc al barri de Sant Martí de Provençals per a la creació de la nova zona de residents d’AREA denominada Zona 27.


Nova Zona 27

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits de la Ronda de Sant Martí, c. del Pont del Treball Digne, c. de Cantàbria, Gran Via de les Corts Catalanes i el c. Bac de Roda per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la nova Zona 27.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 2.390 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 27 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la Tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, també es crearan 68 noves places d’area Blava, 118 noves places d’area DUM i 428 noves places d’area Motos.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta nova zona que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 27 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, a partir de la segona quinzena d’octubre, els veïns dels carrers que s’incorporen al sistema d’estacionament regulat rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:

  • 28/09– 08/10: Pre senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 08/10 – 28/11: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 15/10 – 15/11: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de la nova Zona 27.
  • 30/11: Activació de les noves places de la Zona 27.

 

Per a més informació:

-    Descàrrega del mapa de la Zona 27 
-    Descàrrega de les Tarifes Ambientals 2020
-    Informació sobre Residents d’AREA 
-    Informació de l’app ONaparcar residents