Nova zona d’estacionament regulat al Districte de Nou Barris
28/10/2022

A partir del 28 d’octubre s’inicien els treballs de senyalització per a la creació d’una nova zona d’estacionament regulat al barri de la Trinitat Nova del Districte de Nou Barris i que es denominarà Zona 34.


Nova Zona 34

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits que formen la Via Favència, c. de Nou Barris, c. de Portlligat, Pg. del Bosc de Roquetes, Pas d’Antonio Cuadrillero, Av. Vallbona i Av. Meridiana, per tal que els veïns del barri de la Trinitat Nova tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la nova Zona 34.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 1.042 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 34 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 186 noves places d’area Motos i 12 noves places d’area DUM.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 34 així identificades al senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui segons l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, a partir del 14 de novembre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.

En cas de residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que constin com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom; o que siguin el conductor principal d’un vehicle del qual disposi en règim de rènting, Leasing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom, han de sol·licitar expressament els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.

 

Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que, a partir del 22 de novembre de 2022, els usuaris utilitzin el servei 'Residents Barcelona' de l’aplicació mòbil gratuïta SMOU. Aquesta aplicació substituirà l’actual aplicació ‘ONaparcar residents’ a partir del pròxim 22 de novembre de 2022 per tal d’oferir tots els serveis d’estacionament regulat personal en una única aplicació.

Des del servei 'Residents Barcelona' de l’aplicació SMOU es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que és un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle. Així i tot, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament efectuat.

D’altra banda, s’ha de recordar que amb l’aplicació mòbil SMOU també es poden obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident a les places Blaves i Verdes de forma digital. Tots els serveis d’estacionament regulat de Barcelona en una sola aplicació mòbil.

 

Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
28/10– 05/11: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
07/11 – 27/11: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
14/11 – 21/11: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins d’aquesta nova Zona 34.
28/11/2022: Activació de les noves places de la Zona 34.

 

Per a més informació:

- Descàrrega del mapa de la Zona 34
- Descàrrega Tarifes Ambientals 2022
- Informació sobre Residents d’AREA 
- Informació de l’app per a residents 
- FAQs Residents