Nova zona d’estacionament regulat al Districte de Gràcia
25/10/2021

A partir del 25 d’octubre s’inicien els treballs de senyalització per a la implementació d’una nova zona d’estacionament regulat als barris de Vallcarca i els Penitents, el Coll i la Salut del Districte de Gràcia. Aquestes actuacions donaran lloc a la nova zona de residents d’AREA denominada Zona 30.


Nova Zona 30

Amb aquesta actuació, es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits de l’avda. República Argentina, pl.d’Alfonso Comin, c. de Collserola, c. d’August Font, ctra. de les Aigües, c. de Garriguella, ctra. de Sant Cugat, c. de Canan, c. del General Mendoza, c. de Cardedeu, c, de Castellterçol, pg. de la Mare de Déu del Coll, c. del Santuari, pl. Grau Miró, c. del Portell, camí de Can Móra, ctra. del Carmel, c. Ramiro de Maeztu, pl. Sanllehy i la Travessera de Dalt, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la nova Zona 30.

Les places que es regulen amb aquesta zona són 858 places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 30 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, hi haurà 400 places d’area Motos i 10 places d’area DUM.

 

Informació als residents - Veïns que per primera vegada accediran als drets d’aparcament de resident:

Vallcarca i els Penitents: Veïns de la nova Zona 30 que viuen per sobre del Passeig de la Vall d’Hebron.
El Coll: Veïns de la nova Zona 30 que viuen a partir del c. del Baró de la Barre, en sentit Llobregat.
La Salut: Veïns que viuen al voltant dels límits del Parc Güell i la ctra. del Carmel i el c. Ramiro de Maeztu

En aquest cas, tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona 30 així identificades en el senyal vertical corresponent, amb la tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els veïns residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió. Entre la segona i tercera setmana de novembre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

En el cas dels nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.


 

Informació als residents - Veïns que estaven adscrits a la Zona 16 i que passen a la nova Zona 30:

Vallcarca i els Penitents i la Salut: Veïns dels carrers inclosos entre els límits d’av. de la República Argentina, pl. Alfonso Comín, Ronda de Dalt, av. de Vallcarca, c. del Baró de la Barre, pg, de la Mare de Déu del Coll, ptge. de la Llum, av. del Coll, av. del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, c. d’Olot, avda. de Pompeu Fabra, pl. Sanllehy i Travessera de Dalt

En aquest cas, tots els residents d’aquesta zona que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili ja gaudien de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona 16 i, a partir del 29 de novembre de 2021, passaran a estar adscrits a la nova Zona 30.

Aquests veïns no caldrà que facin cap mena de gestió ni modificació, ja que amb els drets d’estacionament de resident de l’AREA que tenen atorgats actualment, podran continuar obtenint els tiquets d’estacionament amb les mateixes condicions que fins ara. I, en cas de tenir en curs tiquets d’estacionament de resident de la Zona 16, a partir del dia 29 de novembre de 2021, se li traslladaran a la Zona 30 automàticament.

A més, entre la segona i tercera setmana de novembre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre el canvi de la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

 

Informació als residents - Veïns que estaven adscrits a la Zona 29 i que passen a la nova Zona 30:

El Coll: Veïns dels carrers c. del General Mendoza i c. de la Mare de Déu dels Àngels amb camí dels Àngels

En aquest cas, aquests residents titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili ja gaudien de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona 29 i, a partir del 29 de novembre de 2021, passaran a estar adscrits a la nova Zona 30.

Aquests veïns no caldrà que facin cap mena de gestió ni modificació, ja que amb els drets d’estacionament de resident de l’AREA que tenen atorgats actualment, podran continuar obtenint els tiquets d’estacionament amb les mateixes condicions que fins ara. I, en cas de tenir en curs tiquets d’estacionament de resident de la Zona 29, a partir del dia 29 de novembre de 2021, se li traslladaran a la Zona 30 automàticament.

A més, entre la segona i tercera setmana de novembre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre el canvi de la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

 

Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
25/10– 01/11: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
• 01/11 – 28/11: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
08/11 – 21/11: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de la nova Zona 30.
29/11/2021: Activació de les noves places de la Zona 30.

 

Per a més informació:

- Descàrrega del mapa de la Zona 30
- Descàrrega del mapa de la Zona 16
- Descàrrega Tarifes Ambientals 2021
Informació sobre Residents d’AREA 
Informació de l’app ONaparcar residents 
- FAQs Residents