Nova zona d’estacionament regulat al barri d’Horta
27/06/2022

A partir del 27 de juny s’inicien els treballs de senyalització per a la creació d’una nova zona d’estacionament regulat al barri d’Horta (carrers per sota del Pg. de la Vall d’Hebron) del Districte d’Horta-Guinardó i que es denominarà Zona 33.


Nova Zona 33

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits que formen la rambla del Carmel, av. de l’Estatut de Catalunya, pg. de la Vall d’Hebron, c. de Mont-ral, pg. de Fabra i Puig, c. de Petrarca i el c. del Llobregós, per tal que els veïns del barri d’Horta (carrers per sota del Pg. de la Vall d’Hebron) tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la nova Zona 33.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 1.520 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 33 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 1.545 noves places d’area Motos, 110 noves places d’area DUM i 95 noves places d’area Blava.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 33 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, a partir de l’11 de juliol rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.


Veïns que estaven adscrits a la Zona 29 i que passen a la Zona 33

Respecte als veïns dels carrers inclosos en els límits de l’av. de l’Estatut de Catalunya, c. de Salses, c. de Lloret de Mar, c. d’Horta, c. dels Fontanet i c. de Potro, que fins ara estaven adscrits a la Zona 29, amb aquesta regulació passaran a ser part de la nova Zona 33.
En aquest cas, tots els residents d’aquest àmbit que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili ja gaudien de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona 29 i, a partir de l’1 d’agost de 2022, passaran a estar adscrits a la Zona 33.
Aquests veïns no caldrà que facin cap mena de gestió ni modificació, ja que amb els drets d’estacionament de resident de l’AREA que tenen atorgats actualment, podran continuar obtenint els tiquets d’estacionament amb les mateixes condicions que fins ara. I, en cas de tenir en curs tiquets d’estacionament de resident de la Zona 29, a partir de l’1 d’agost de 2022, se li traslladaran a la Zona 33 automàticament.

 

Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.

 

Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
•    27/06– 04/07: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
•    05/07 – 29/07: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
•    11/07 – 22/07: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins d’aquesta nova Zona 33.
•    01/08/2022: Activació de les noves places de la Zona 33.

 

Per a més informació:

-    Descàrrega del mapa de la Zona 33
-    Descàrrega Tarifes Ambientals 2022
-    Informació sobre Residents d’AREA 
-    Informació de l’app ONaparcar residents 
-    FAQs Residents