Nova zona d’estacionament regulat al Districte de Nou Barris
07/02/2022

A partir del 7 de març s’inicien els treballs de senyalització per a la implementació d’una nova zona d’estacionament regulat al barri de La Prosperitat del Districte de Nou Barris. Aquestes actuacions donaran lloc a la nova zona de residents d’AREA denominada Zona 32.


Nova Zona 32

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits que formen la Via Júlia, Via Favència, Avda. Meridiana i el Passeig de Valldaura, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la nova Zona 32.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 750 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 32 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 495 noves places d’area Motos i 140 noves places d’area DUM.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta nova zona que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 32 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, durant la primera quinzena de març rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
21/02– 28/02: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
01/03 – 20/03: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
01/03 – 15/03: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de la nova Zona 32.
21/03/2022: Activació de les noves places de la Zona 32.

 

Per a més informació:

- Descàrrega del mapa de la Zona 32
- Descàrrega Tarifes Ambientals 2022
- Informació sobre Residents d’AREA 
- Informació de l’app ONaparcar residents 
- FAQs Residents