Nova zona d’estacionament regulat al Districte de Sant Martí
26/10/2020

A partir del 26 d’octubre s’inicien els treballs de senyalització per la implementació d’una nova zona d’estacionament regulat del Districte de Sant Martí. Aquestes actuacions tindran lloc a la nova zona de residents d’AREA denominada Zona 28.


Nova Zona 28

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits de l’Avinguda Diagonal, el c. Bac de Roda, la Gran Via de les Corts Catalanes i la Rambla de Prim, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la nova Zona 28.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 2760 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 28 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la Tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

També es crearan 40 noves places d’area Blava.


Culminació Zona 19

A més, aprofitant les actuacions previstes per la implantació de la Zona 28, es completarà la regulació de l’estacionament a la calçada de la Zona 19 d’AREA amb la incorporació dels carrers compresos entre l’Avinguda Diagonal, el c. d’Espronceda, el c. de Perú i el c. Bac de Roda.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta nova zona que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 28 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, a partir de la segona quinzena de novembre, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. El mateix aplica pels veïns que han passat a formar part de la Zona 19.


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:

  • 26/10– 04/11: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 05/11 – 04/12: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 14/12 – 20/12: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins de la nova Zona 28.
  • 11/01/2021: Primer dia d'activació de les noves places de la Zona 28.

 

Per a més informació:

- Descàrrega del mapa de la Zona 28
Descàrrega del mapa de la Zona 19
Descàrrega Tarifes Ambientals 2020
- Informació sobre Residents d’AREA 
- Informació de l’app ONaparcar residents