Consultar Distintiu DGT

Consultar Distintiu Ambiental del vehicle

El distintiu ambiental és la manera de classificar els vehicles per part de la DGT en funció de la seva eficiència energètica, tenint en compte l’impacte mediambiental dels mateixos.

 

Per consultar el Distintiu Ambiental del teu vehicle registrat a la DGT, fes clic aquí https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental