DUM

Objectiu

L’objectiu de les places regulades com Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) és el de donar servei, els dies laborables de 8:00 a 20:00, a tots aquells vehicles que requereixin distribuir mercaderies de forma molt pròxima al punt de destinació per un temps limitat de 30 minuts. La fixació d’aquesta franja horària te l’objectiu de donar la màxima rotació a aquestes places i que puguin donar servei al màxim número possible de camions i furgonetes que realitzen cada dia aquestes operacions.

En les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) només es pot estacionar camions, furgons o furgonetes, vehicles derivats de turismes i vehicles mixtes de dos seients, tal i com indica la senyalització. En cas que el vehicle no compleixi amb aquesta definició i es tracti d'un vehicle modificat, s'ha de regularitzar la seva catalogació a la Direcció General de Trànsit (DGT) per tenir dret a estacionar en les places DUM de Barcelona.

Per estacionar en les places DUM de Barcelona, és obligatori la prèvia validació telemàtica per mitjà de l’aplicació spro o enviant un SMS i el temps màxim d’estacionament és de 30 minuts.

En el cas concret de vehicles classificats com Zero Emissions per la DGT i autoritzats per a l'estacionament en places de l'area DUM, el temps màxim d'estacionament serà de 30 minuts addicionals a allò que determini la senyalització vertical corresponent a la plaça.

Número de Places

A la ciutat de Barcelona hi ha unes deu mil conc-centes places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) dins de l’àmbit de la regulació integral de l’AREA (veure plànol).

Fulletó App SPRO

Descarrega't el fulletó de l'app SPRO aquí.

spro
spro

La nova aplicació per aparcar a la DUM de Barcelona i l'àrea metropolitana

Parquimetre
Operar amb Parquímetre

El parquímetre expedeix un tiquet de control que acredita que està complint amb les normes d'estacionament.

dum
DUM