Exclusives Residents

Exclusives

Objectiu

Donar tota la preferència en caràcter d’exclusivitat a l’estacionament de vehicles de residents de la zona. És a dir, 24h i 365 dies a l’any únicament poden estacionar en aquestes places els residents autoritzats de la zona. No hi poden estacionar mai forans ni vehicles Zero Emissions que no siguin residents de la zona. Es tracta de zones molt específiques amb un dèficit infraestructural tan elevat que justifica l'exclusivitat de l’estacionament únicament per a veïns. Hi ha places Exclusives per a Residents al Districte de Ciutat Vella, al nucli antic de Gràcia, al nucli antic de Sarrià, al Camp de l'Arpa i a El Carmel.

En aquestes zones hi poden estacionar els vehicles dels residents autoritzats de la zona indicada en la senyalització identificant-se amb el comprovant horari obligatori corresponent, sigui en paper o digital, que pot tenir una durada d'un dia o de varis. Tant al comprovant en paper com el digital hi consten la zona del resident i la matrícula del vehicle estacionat que l'identifica com a vehicle autoritzat.

Número de Places

Actualment hi ha unes tres mil places Exclusives per a Residents.

Delimitació de zones

Actualment hi ha 35 zones de residents, entre Exclusives per a Residents i d'ús mixt. Com a resident, s'estarà adscrit a una zona concreta i només es podrà estacionar amb tarifa de resident en la zona de resident d'AREA autoritzada. Es pot consultar els detalls concrets de cada zona d'AREA i descarregar els planells en pdf clicant aquí.

Tarifes

Per a residents: 

El component base de la taxa és de 0,20€/dia, amb un màxim d'1€/semana, per a tots els vehicles, de qualsevol dels distintius ambientals homologats o sense distintiu, amb dret d'estacionament com a resident i per als mesos de gener a desembre, incloent-hi agost.

L'Ajuntament podrà limitar el nombre d'operacions d'estacionament els dies en què hi hagi episodi de contaminació.

Aquesta tarifa es pot pagar a través del mòbil amb el servei 'Residents Barcelona' de l'app SMOU. Podeu accedir a la pàgina de com operar amb mòbil per veure més informació.

També es pot pagar per mitjà dels parquímetres ubicats al carrer. Podeu accedir a la página Ús del parquímetre com Resident per veure més informació.


Per a no residents: 
No s'aplica cap tarifa. Es pot estacionar lliurement de 20.00 a 8.00 a les zones exclusives amb horari de 8.00 a 20.00.

Fulletó Tarifes 

Descarrega't el fulletó de les Tarifes Ambientals aquí.

smou - Residents Barcelona
smou - Residents

Ara, els tiquets d'estacionament dels residents d'AREA es gestionen des d'smou.

Parquimetre
Operar amb Parquímetre

El parquímetre expedeix un tiquet de control que acredita que està complint amb les normes d'estacionament.

Horaris

A les zones Exclusives per a Residents regulades les 24 hores només poden estacionar-hi els residents autoritzats. La resta de zones Exclusives per a Residents tenen un horari de regulació de 8.00 a 20.00 i hi poden estacionar vehicles no residents de 20.00 a 8.00.

  • De dilluns a diumenge i els festius, de 8.00 a 20.00: casc antic de Gràcia, casc antic de Sarrià, Camp de l'Arpa, El Carmel i districte de Ciutat Vella, excepte Barceloneta.
  • De dilluns a diumenge i els festius, de 00.00 a 24.00: barris de la Barceloneta i El Born.


En ambdós casos és obligatori disposar del tiquet de control horari tots els dies laborables de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00.

exclusiva_residents