Ampliació de la zona d’estacionament regulat Zona 14
03/10/2022

A partir del 3 d'octubre s’inicien els treballs de senyalització per a l’ampliació de la zona d’estacionament regulat Zona 14 al barri de Pedralbes del Districte de Les Corts.


Ampliació Zona 14

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits que formen el c. de Montevideo, avda. d’Espasa, c. de Bosch i Gimpera, c. del Doctor Francesc Darder, c. del Marquès de Mulhacén, pg. de Manuel Girona, avda. de Pedralbes, ctra. d’Esplugues i c. de Castellet, passen a formar part de la Zona 14 d’AREA.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 349 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 14 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 117 noves places d’area Motos i 10 noves places d’area DUM.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 14 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, a partir del 17 d’octubre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.

En el cas de residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que constin com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom; o que siguin el conductor principal d’un vehicle del qual disposi en règim de rènting, Leasing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom, han de sol·licitar expressament els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.

 

Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.

 


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:

  • 03/10– 10/10: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 11/10 – 06/11: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 17/10 – 31/10: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins d’aquesta ampliació de la Zona 14.
  • 07/11/2022: Activació de les noves places de la Zona 14.

 

Per a més informació: