Ampliació Zona 8
04/03/2019

A partir del 4 de març s’inicien els treballs de senyalització per la implementació de la ampliació de l’estacionament regulat de diferents zones del Districte de Sant Martí. Aquestes actuacions tindran lloc a les àrees de residents d’AREA denominades Zona 8, Zona 7 i Zona 19 i conformen una resposta als suggeriments que els veïns han fet arribar pels diferents canals i a la petició traslladada pel propi Districte de Sant Martí.


Ampliació de la Zona 8
Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada als carrers compresos dins dels límits formats pel carrer d’Àvila (entre els c. de Tànger i c. de Llull), carrer de Llull (entre els c. d’Àvila i c. de Zamora), carrer de Zamora (entre els c. de Llull i c. d’Almogàvers), carrer d’Almogàvers (entre els c. de Pamplona i c. d’Àvila), carrer de Pamplona (entre els c. d’Almogàvers i c. de Tànger), carrer de Tànger (entre els c. de Pamplona i c. d’Àvila) per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i passaran a formar part de la Zona 8.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són places Verdes (estacionament mixt resident i forà) i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 8 només podran estacionar un màxim de 2 hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

Informació als residents
Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 8. Així, durant la segona quinzena de març, els veïns dels carrers que s’incorporen al sistema d’estacionament regulat rebran als seus domicilis una carta amb la targeta d’AREA que els acreditarà per gaudir dels drets d’aparcament com a resident a la Zona 8, informació relativa a la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Regulació de zones ja prèviament adscrites als drets de la Zona 8
D’una part, els veïns residents als carrers compresos dins dels límits formats pel carrer Joan d’Àustria (entre c. dels Almogàvers i c. de Llull), carrer de Llull (entre c. de Joan d’Àustria i c. de Zamora), carrer de Zamora (entre c. de Llull i c. dels Almogàvers) i carrer dels Almogàvers (entre c. de Zamora i c. Joan d’Àustria), que ja tenien drets d’estacionament a la Zona 8, veuran que es regularà l’estacionament dels seus carrers passant a ser part efectiva de la Zona 8.

De l’altre, els veïns residents als carrers compresos dins dels límits formats per l’Avinguda Icària (entre  c. de Badajoz i c. d’Àvila), carrer d’Àvila (entre avda. d’Icària i c. del Doctor Trueta), carrer del Doctor Trueta (entre c. d’Àvila i c. de Badajoz) i carrer de Badajoz (entre c. del  Doctor Trueta i avda. d’Icària), que ja tenien drets d’estacionament a la Zona 8, veuran regulat l’estacionament del seu carrer passant a ser part efectiva de la Zona 8.

Regulació de zones ja prèviament adscrites als drets de la Zona 7
En el marc de les actuacions al Districte de Sant Martí, els veïns residents als carrers compresos dins dels límits formats pel carrer dels Almogàvers (entre c. de Pamplona i Avinguda Meridiana), Avinguda Meridiana (entre c. dels Almogàvers i c. de Bolívia), carrer de Bolívia (entre Avda. Meridiana i c. de Badajoz), carrer de Badajoz (entre c. de  Bolívia i Avda. Diagonal), Avinguda Diagonal (entre c. de Badajoz i c. de la Ciutat de Granada), carrer de la Ciutat de Granada (entre Avda. Diagonal i c. de Tànger), carrer de Tànger (entre c. de la Ciutat de Granada i c. de Pamplona) i carrer de Pamplona (entre c. de Tànger i c. dels Almogàvers), que ja tenien drets d’estacionament a la Zona 7, també veuran que es regula l’estacionament dels seus carrers passant a ser part efectiva de la Zona 7.

Regulació de zones ja prèviament adscrites als drets de la Zona 19

En el marc de la Zona 19, els veïns residents als carrers compresos dins dels límits formats pel carrer de Badajoz (entre c. de Tànger i c. del Doctor Trueta), carrer del Doctor Trueta (entre c. Badajoz i c. d’Àvila), carrer d’Àvila (entre c. del Doctor Trueta i c. de Tànger) i carrer de Tànger (entre c. d’Àvila i c. de Badajoz), que ja tenien drets d’estacionament a la Zona 19, veuran que es regula l’estacionament del seu carrer passant a ser part efectiva de la Zona 19.

I finalment, els veïns residents als carrers compresos dins dels límits formats pel carrer de la Llacuna (entre Avda. Diagonal i c. de Tànger), carrer de Tànger (entre c. de la Llacuna i c. de la Ciutat de Granada), carrer de la Ciutat de Granada (entre c. Tànger i Avda. Diagonal) i Avinguda Diagonal (entre c. de la Ciutat de Granada i c. de la Llacuna), que ja tenien drets d’estacionament a la Zona 19, veuran regulat l’estacionament del seu carrer passat a ser part efectiva de la Zona 19.

Obtenció dels tiquets
Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle.

Calendari d’implantació
El calendari d’implantació previst és el següent:

  • 04/03 – 13/03: Pre senyalització vertical al carrer indicant les dates en que no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
  • 14/03 – 30/03: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de places Verdes a la calçada), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 18/03 – 22/03: Enviament postal de les targetes d’AREA als veïns inclosos dins de la Zona 8 ampliada.
  • 01/04: Activació de les noves places a les zones ampliades de la Zona 8, Zona 7 i Zona 19.

Per a més informació: