Ampliació de l'estacionament regulat als barris de La Guineueta i Verdun
12/09/2022

A partir del 12 de setembre s’inicien els treballs de senyalització per a l’ampliació de la zona d’estacionament regulat de la Zona 32 als barris de La Guineueta i Verdun del Districte de Nou Barris. 


Ampliació de la Zona 32

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits que formen el Pg. d’Urrutia, Pg. de Fabra i Puig, c. de Vilalba dels Arcs, Pl. de Karl Marx, Via Favència, Via Júlia, Pl. de la República i el Pg. de Verdum, per tal que els veïns dels barris de La Guineueta i Verdun tinguin prioritat a l’hora d’aparcar i formaran part de la Zona 32.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 1.547 noves places Verdes i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 32 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 223 noves places d’area Motos, 153 noves places d’area DUM i 82 places d’area Blava.


Informació als residents 

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 32 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Així, els residents empadronats a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, entre el 27 de setembre i l’11 d’octubre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident. 

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a lOficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.

En el cas de nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que constin com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom; o que siguin el conductor principal d’un vehicle del qual disposi en règim de rènting, Leasing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom, han de sol·licitar expressament els seus drets d’estacionament de resident a lOficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona  o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.


Obtenció dels tiquets 

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.


Calendari d’implantació

El calendari d’implantació previst és el següent:
12/09– 19/09: Pre-senyalització vertical al carrer indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització a cada carrer.
20/09 – 16/10: Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
27/09 – 11/10: Enviament postal de les cartes informatives als veïns inclosos dins d’aquesta ampliació de la Zona 32.
17/10/2022: Activació de les noves places de la Zona 32.

 

Per a més informació:

Descàrrega del mapa de la Zona 32
Descàrrega Tarifes Ambientals 2022
Informació sobre Residents d’AREA 
- Informació de l’app ONaparcar residents 
FAQs Residents