Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

DUM

Què és un usuari de l'AREA de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)?

És aquella persona que, per la seva feina, ha de distribuir mercaderies a la ciutat de Barcelona. En general, l'usuari porta vehicles de tipus furgoneta o més grans i, per tant, cal segregar aquests usos dels altres que tenen les places Verdes i Blaves per tal de garantir la convivència i el benestar de totes les parts, sobretot per motius de seguretat.

Quin tipus d’estacionament pot fer un usuari de l'AREA de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)?

Per estacionar en places identificades com Distribució urbana de mercaderies (DUM) cal fer-ho telemàticament, bé mitjançant l'aplicació SPRO o bé enviant un SMS. El temps d'estacionament màxim és de 30 minuts i una vegada ha transcorregut aquest temps, l'usuari ha d'abandonar la plaça perquè altres usuaris es puguin beneficiar d'un bé escàs i limitat com és l'estacionament a Barcelona.

Qui pot estacionar a les places de places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)?

En aquestes zones d'estacionament hi poden estacionar camions, furgonetes i vehicles mixtos de dues places, tal com indica la senyalització. Cal iniciar i finalitzar l'estacionament telemàticament, mitjançant l'aplicació SPRO o enviant un SMS, i el temps màxim d'estacionament és de 30 minuts.

En el cas concret de vehicles classificats com Zero Emissions per la DGT i autoritzats per a l'estacionament en places de l'areaDUM, el temps màxim d'estacionament serà de 30 minuts addicionals a allò que determini la senyalització vertical corresponent a la plaça.

Quin és l’horari habitual de regulació de les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)?

En general, l'horari de regulació de les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) és de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00. Fora d'aquest horari, qualsevol vehicle pot fer ús d'aquestes places. A la zona central de la ciutat, les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) també funcionen els dissabtes, tal com indica la senyalització vertical.

Les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) són gratuïtes?

Sí, totes les places de Distribució Urbana de Mercaderies són gratuïtes de dilluns a diumenge.