Residents d’AREA

Residents AREA

Què és un resident d’AREA?

De forma resumida, podem dir que un resident és aquella persona que està empadronada dins una zona de resident d'AREA de Barcelona i disposa d'un vehicle de més de 2 rodes (que no supera els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i els 9 passatgers com a màxim). 

Quin tipus d'estacionament pot fer un resident?

Un resident amb drets d'estacionament de resident a l'AREA concedits pot estacionar a la seva zona de resident, prèvia obtenció del corresponent comprovant d'estacionament al parquímetre o a través del servei 'Residents Barcelona' de l'app SMOU. L'Ordenança fiscal regula quina tarifa se li aplicarà segons etiqueta mediambiental del vehicle. Podrà tenir el vehicle estacionat en un mateix lloc sense moure'l un màxim de set dies naturals, d'acord amb les ordenances vigents, amb independència del número de dies pels que hagi obtingut el corresponent comprovant d'estacionament. 

També podrà estacionar en altres places Verdes i Blaves de la ciutat, prèvia obtenció del comprovant d'estacionament corresponent ja sigui al parquímetre o a través del servei Parquímetre de l'app SMOU. En aquest cas, els drets d'estacionament de resident no seran d'aplicació.

Delimitació de zones de resident d’AREA

Actualment hi ha 35 zones de resident que conformen el servei area Resident. Es pot consultar els detalls concrets de cada zona d'AREA i descarregar els planells en pfd clicant aquí.

On puc estacionar gratuïtament?

Es pot estacionar gratuïtament, i sense obligació d'obtenir cap comprovant, fora de l'horari de regulació, és a dir, de 20.00 hores a 8.00 hores tots els dies laborables de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i festius caldrà consultar prèviament la senyalització vertical. També es pot estacionar gratuïtament a les places de càrrega i descàrrega (area DUM) fora l'horari de regulació.

Què són les places d'AREA Exclusiva per a Residents?

Les zones identificades com a AREA Exclusiva per a Residents són zones que, per les seves característiques, són d'ús exclusiu cada dia de l'any per als residents autoritzats a estacionar en aquella zona. En cas de dubte, cal consultar sempre la senyalització vertical corresponent.

Hi vull anar

Mogui's pel plànol d'AREA per veure la distribució de les places a la ciutat: Blaves, Verdes, Exclusives Residents i parquímetres.

Qui té la consideració de resident a efectes d'AREA?

Veure els requisits per a ser resident (Ordenança Fiscal 3.12)

Consulta el Distintiu Ambiental del teu vehicle

Consulta les Tarifes Ambientals d'Estacionament Regulat

Requisits per ser resident

Són residents d'AREA les persones físiques que figurin empadronades a les zones regulades i disposin d'un vehicle de més de dues rodes que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de 9 passatgers com a màxim.

max_distancia

Màx. 6 m. de llargada

max_peso

Màx. 3.500 kg

max_persones

Màx. 9 persones

Qui pot sol·licitar el dret d'estacionament de resident de l'AREA?

Cal complir algun dels requisits següents:

 • Ser titular o figurar com a conductor principal a la pòlissa d'assegurança d'un vehicle donat d'alta de l'IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica) a la ciutat de Barcelona.
 • Constar com a conductor principal a la pòlissa d'assegurança d'un vehicle de l'empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom.
 • Ser el conductor principal d'un vehicle del qual disposi en règim de rènting, leasing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l'empresa on treballa o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom.

Per a què serveix el dret d'estacionament de resident de l'AREA?

El dret d'estacionament de resident de l'AREA serveix per estacionar com a resident a les places d'area Verda i Exclusives Resident de la seva zona de resident, previ pagament de la tarifa corresponent a través dels mitjans habilitats per fer-ho (app SMOU - servei Residents Barcelona o parquímetre).
La sol·licitud i concessió del dret d'estacionament de resident de l'AREA és imprescindible per obtenir el comprovant digital de pagament de resident ja sigui pel parquímetre o per l'app SMOU - servei Residents Barcelona. En ambdós casos, al comprovant de pagament de resident consten la matrícula del vehicle i també la seva zona de resident corresponent, identificant-li com a resident autoritzat a estacionar a la seva zona de resident de l'AREA.

IMPORTANT

 • La sol·licitud i concessió del dret d'estacionament de resident de l'AREA associada a la matrícula del vehicle pel qual s'obté un comprovant d'estacionament és imprescindible per operar en el parquímetre i estacionar a la seva zona de resident de l'AREA.

 • Si és usuari de l'app SMOU, i te activat el servei 'Residents Barcelona' l'aplicació farà la comprovació i, en cas d'haver sol·licitat i haver estat concedit el dret, li reconeixerà els seus drets d'estacionament com a resident a la seva zona de resident de l'AREA.

 • Mentre conservi els seus drets d'estacionament de resident a la seva zona d'area Verda podrá obtenir comprovants d'estacionaments amb tarifa de resident.

 • La informació sobre l'operativa per obtenir un comprovant de pagament d'un dia o de varis des de l'app SMOU - servei Residents Barcelona es pot consultar accedint a la página Com operar amb el mòbil.

 • La informació sobre l'operativa per obtenir un comprovant de pagament d'un dia o de varis des del parquímetre es pot consultar accedint a la pàgina Com operar amb el parquímetre com a resident.

 • Si disposa de dos o més vehicles, a l'hora d'obtenir un comprovant de pagament des del parquímetre,  haurà d'introduir la matrícula corresponent al vehicle pel qual vol obtenir el comprovant.

 • En el cas d'utilitzar el parquímetre, recordi que ja no és necessari col·locar el comprovant de pagament dins el seu vehicle. El comprovant digital ja incorpora les dades associades a la matrícula que l'identifiquen com a resident de la seva zona de resident de l'AREA.

 • Recordi que pot tenir el seu vehicle estacionat al mateix lloc un màxim de set dies naturals.

 • Cal comunicar qualsevol canvi de dades relacionades amb el seu dret d'estacionament de resident a l'AREA, altes i baixes de vehicles, canvis de domicili, etc. Només així podrà operar en les noves condicions. La majoria de tràmits es poden fer còmodament en qualsevol moment a través de l'oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona.

Quina documentació cal presentar?

Per veure quina és la documentació necessària que cal aportar per sol·licitar el dret d'estacionament de resident de l'AREA, accedeixi aquí.