blaves

Objectiu

Les places regulades com area Blava tenen com finalitat fomentar una rotació elevada de vehicles als voltants de les zones de servei amb sector terciari, zones comercials,  hospitals, escoles, etc. L’objectiu és que el major número de persones es pugui beneficiar del avantatge de poder estacionar el vehicle per realitzar les seves gestions. Després, han de deixar lliure la plaça per un altre possible usuari.

En aquestes zones poden estacionar tots els vehicles, amb el comprovant horari corresponent emès pel parquímetre o pel servei Parquímetre de l'aplicació smou, durant el temps màxim que indiqui el senyal. Aquest temps pot ser d’1 o 2 hores.

Número de Places

Actualment existeixen aproximadament unes sis mil cinc-centes places d’area Blava en servei a la ciutat de Barcelona.

Tarifes

Les tarifes s'estableixen en funció de la demanda d'estacionament existent. D'aquesta manera, a l'Eixample i a Ciutat Vella, que és on hi ha més demanda, s'aplica la tarifa A, mentre que a la resta de zones de residents de l'AREA s'aplica la tarifa B.

En el cas que hi hagi activat un episodi de contaminació s'incrementarà al component base de cada tarifa la quantitat de 2 euros/hora en tots els casos, excepte en el cas dels vehicles classificats com Zero Emissions que, excepcionalment, serà de 0,0 euros/hora.

Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona podrà limitar el nombre d'operacions d'estacionament els dies en què hi hagi episodi de contaminació.

Fulletó Tarifes

Descarrega't el fulletó de les Tarifes Ambientals aquí.

smou
smou - Parquímetre

Treu els teus tiquets d'area Verda i Blava des de l'aplicació smou.

Parquimetre
Operar amb Parquímetre

El parquímetre expedeix un tiquet de control que acredita que està complint amb les normes d'estacionament.

Horaris

L’horari majoritari de funcionament de l’area Blava coincideix amb l’horari de més trànsit a la ciutat, de 9:00 a 20:00 h sense interrupció horària de dilluns a divendres. Ara bé, al centre de la ciutat aquest horari també s’amplia als dissabtes i, a la zona de platges, també s’aplica els diumenges i festius.

Detall area blava

IMPORTANT: Cal verificar sempre la informació que consti al senyal específic que regula el tram d’estacionament, ja que hi pot haver condicionants particulars com, per exemple, els diumenges i els dies festius a la zona de platges. També cal estar atent als carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.