No Residents de l’AREA

No residents

Què és un no resident?

És aquella persona que vol estacionar en una zona de resident de Barcelona que no és la seva, tant si viu a la ciutat com si no. Per exemple, un resident de la zona 13 (Les Corts) que vol estacionar el seu vehicle a una zona del centre de la ciutat té la condició de "no resident", i se li aplicarà la tarifa corresponent dins l'horari de regulació.

Quin tipus d’estacionament pot fer un no resident?

Si no és resident a la zona de Barcelona on vol estacionar, ha de saber que hi pot estar el temps màxim que mostri la senyalització vertical d'àrea dins l'horari de regulació, que normalment és de 2 hores. Amb aquesta rotació de vehicles s'aconsegueix que altres persones es puguin beneficiar de l'ús d'un bé escàs i limitat com és l'estacionament a Barcelona.
Podrà estacionar a places blaves i verdes, però mai a les zones marcades com a area Exclusiva Residents a la senyalització vertical.

On es pot estacionar gratuïtament?

En general, es pot estacionar gratuïtament fora de l’horari de regulació, és a dir, de 20:00 a 8:00 dels dies laborables de dilluns a divendres i tots els dissabtes, diumenges i festius, prèvia consulta de la senyalització vertical. També es pot estacionar gratuïtament a les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) fora de l’horari de regulació.

Hi vull anar

Mogui’s pel plànol per veure la distribució de: places Blaves, places Verdes, places Exclusives Residents, zones autoritzades de residents i la ubicació dels parquímetres.